Jump to content
Czat jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Guest Dariusz

Poczekalnia - rozpis na kilka losowań do przodu z układów liczbowych

Recommended Posts

Guest Dariusz

 W temacie poczekalnia zamieszczane będą liczby i rozpis na kilka losowań do przodu układów liczbowych 

16.10.2018 r godz 14:00

42 47 19 7 66 75 2 9 69 22 36 13 49 53 58 18 14 30 74 70
42 47 19 7 66 75 2 9 69 22
42 47 19 7 66 36 13 49 53 58
42 47 19 7 66 18 14 30 74 70
75 2 9 69 22 36 13 49 53 58
75 2 9 69 22 18 14 30 74 70
36 13 49 53 58 18 14 30 74 70
42 47 19 53 58 18 14 30 74 70
42 47 19 7 66 75 2 30 74 70
7 66 75 36 13 49 53 58 18 14
7 66 75 2 9 69 22 58 18 14
9 69 22 36 13 58 18 14 30 74
47 19 7 66 75 69 22 36 13 49
42 2 9 69 49 53 18 30 74 70
42 47 19 2 9 22 36 13 49 70
19 7 66 75 69 22 36 13 53 30

 Tu rozpis na 7 skreśleń ale z 15 liczb pierwszych napisanych powyżej

42 47 19 7 66 75 2
7 66 75 2 9 69 22
2 9 69 22 36 13 49
69 22 36 13 49 53 58
42 47 19 13 49 53 58
42 47 19 7 66 9 36
47 19 7 66 75 53 58
42 75 2 9 69 22 36
7 66 69 22 36 13 49
42 47 19 75 9 53 58
42 19 2 13 49 53 58
47 7 66 75 9 69 22
42 2 36 13 49 53 58
47 19 7 75 9 22 36
66 2 69 13 49 53 58

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

 Pierwsze losowanie o godz 14:00 nie przynosi nam spodziewanego efektu 

Obie tabelki pokazują wyniki trafień z dnia 16.10.2018 r godz 14:00

 

1400.png

1400 cz2.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Drugie losowanie w dniu 16.10.2018 r o godz 21:40 przynosi nam trafienie Plusa 

 

 

2100.png

2140b.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Oto moja kolejna propozycja liczbowa. Rozpis zrobiony do liczby 37 jako lidera klasyfikacji do niej dobrano kolejne liczby Dla sprawdzenia celności trafień

Po każdym losowaniu liczby można eliminować lub czekać do uzyskania oczekiwanego efektu z gry . Gra z Plusem w/g uznania grającego .

Poniższymi układami można grać do skutku 

 Układem liczbowym gramy od dnia 08.11.2018 r godz 14:00

37 04 10 63 21 80 24 12 09 70 34 54 40 01 57 30 08 18 59 62
37 69 25 54 03 57 13 09 79 21 64 11 17 7 34 59 39 02 30 68
37 62 01 57 06 30 41 59 08 34 18 12 25 62 21 78 03 54 80 71

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Układ nr 1 wpadło 9/20!!!!

Układ nr 2 wpadło 10/20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Układ nr 3 wpadło 9/20!!!!!!

 

20.png.e0d60ee8f5637559a60a224869210163.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Kolejna propozycja liczbowa od dnia 08.11.20108 r godz 21:40  

11 79 21 17 54 43 16 13 60 01 15 33 26 22 10 80 38 08 56 36
11 02 26 80 33 39 19 18 03 60 55 45 33 31 29 13 22 66 16 21
11 35 17 78 25 16 37 20 52 18 37 19 02 13 66 33 23 03 60 08

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz
 Oto moja  

  Oto moja propozycja liczb na 6 kolejnych losowań od dnia 10.11.2018  r godz 14:00 do dnia 12.11.2018 r godz 21:40

25 12 54 51 72 13 64 30 49 16 75 21 78 52 1 34 4 8 19 66
25 33 1 53 21 72 46 5 49 58 65 13 30 52 12 55 9 5 19 75
25 34 78 52 27 73 24 54 70 76 19 2 53 58 8 11 30 49 7 22

 Każdy z tych układów liczbowych rozpisuję oddzielnie na takie zestawy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 16 17 18 19 20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 18 19 20
4 5 6 11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10 15 16 17
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
1 7 8 9 13 14 16 18 19 20
1 2 3 7 8 10 11 12 13 20
3 4 5 6 9 10 11 12 14 18
1 2 7 8 13 15 16 17 19 20
4 5 7 8 12 13 14 15 18 19
1 2 3 6 8 9 10 16 17 20
1 2 3 9 10 14 15 18 19 20
1 2 3 6 7 11 12 18 19 20

 

 Oraz na układy 5/5 gdzie pod uwagę wziołem pierwszych 12 liczb

1 2 3 4 5
1 3 5 6 8
1 6 8 9 10
2 3 5 9 10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
8 9 10 11 12
1 2 3 11 12
4 5 6 7 8
3 4 10 11 12
1 2 5 8 9
1 2 3 10 12
4 5 6 7 11
4 6 7 9 10
3 4 5 8 12
1 2 6 7 9
2 3 5 6 8
1 4 7 11 12

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz
2 34 5 27 19 21 15 29 41 53 66 8 30 36 23

 

2 34 5 27 19 21 15 29
2 34 5 27 66 8 30 36
29 41 53 66 8 30 36 23
19 21 15 29 41 53 66 23
5 27 41 53 8 30 36 23
2 34 5 41 53 66 8 30
34 27 19 21 15 66 36 23
2 21 15 29 41 66 36 23
27 19 21 15 29 53 8 30
2 34 5 19 29 41 53 66
27 19 21 15 8 30 36 23
2 34 5 19 21 15 29 41
34 5 27 66 8 30 36 23
2 21 15 29 53 66 8 30
2 34 5 27 19 41 53 36

 

 

2 35 6 19 15 28 65 21 30 23 8 69 77 3 26 34 66 41 20 5

  

 

2 35 6 19 15 28 65 21
2 35 6 19 30 23 8 69
2 35 6 19 77 3 26 34
15 28 65 21 30 23 8 69
15 28 65 21 77 3 26 34
30 23 8 69 77 3 26 34
2 35 15 28 30 23 77 3
2 35 15 28 30 23 26 34
2 35 15 28 8 69 26 34
2 35 65 21 23 77 3 26
2 35 65 21 30 23 26 34
6 19 15 28 65 30 23 34
6 19 15 28 65 21 8 69
6 19 65 21 8 69 77 3
6 19 21 8 69 77 3 26
6 19 8 69 77 3 26 34
2 35 6 19 15 28 65 21
15 28 65 21 30 23 8 69
30 23 8 69 77 3 26 34
69 77 3 26 34 66 41 20
21 30 23 8 69 77 3 26
2 35 6 19 15 66 41 20
2 35 6 19 34 66 41 20
19 15 21 23 8 77 3 34
2 35 6 28 65 26 41 20
19 15 28 65 21 30 23 8
2 35 6 28 3 26 41 20
35 6 19 15 28 65 21 30
2 35 6 19 15 65 21 23
2 6 19 15 28 65 30 23
2 35 19 28 65 21 30 23
2 35 6 19 28 65 21 8
2 35 6 15 28 65 30 8
2 35 19 15 28 21 30 8
2 6 15 28 65 21 30 8
2 35 6 19 15 28 23 8
35 6 15 28 65 21 23 8
2 35 19 15 65 30 23 8
35 6 19 15 65 30 23 8
2 35 6 19 21 30 23 8
2 6 19 15 21 30 23 8
35 6 19 28 21 30 23 8
2 35 15 28 21 30 23 8
2 35 6 65 21 30 23 8
2 6 28 65 21 30 23 8
19 15 28 65 21 30 23 8
2 35 6 19 26 34 41 20
2 6 19 15 23 8 66 5
2 19 28 65 21 30 77 34
35 6 65 21 30 77 3 66
15 28 23 8 69 26 20 5

  

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz
2           15  
2           30 36
  41       30 36  
    15   41      
    41     30 36  
2     41       30
        15   36  
2   15   41   36  
      15       30
2         41    
      15   30 36  
2         15   41
          30 36  
2   15         30
2         41   36

 

  

2 35 6   15         Trafiono 14 4 P
2 35 6   30         Trafiono 14 4 P
2 35 6       26     Trafiono 14 4 P
15       30             2  
15           26         2  
30           26         2  
2 35 15   30         Trafiono 4 4  
2 35 15   30   26     Trafiono 20 5  
2 35 15       26     Trafiono 4 4  
2 35           26       3  
2 35     30   26     Trafiono 4 4  
6   15     30       Trafiono 4 3 P
6   15             Trafiono 4 2 P
6                 Trafiono 14 1 P
6             26   Trafiono 4 2 P
6           26     Trafiono 4 2 P
2 35 6   15         Trafiono 14 4 P
15       30             2  
30           26         2  
      26     41         2  
  30           26       2  
2 35 6   15   41     Trafiono 48 5 P
2 35 6       41     Trafiono 14 4 P
  15                   1  
2 35 6     26 41     Trafiono 48 5 P
  15       30           2  
2 35 6     26 41     Trafiono 48 5 P
35 6   15       30   Trafiono 14 4 P
2 35 6   15         Trafiono 14 4 P
2 6   15     30     Trafiono 14 4 P
2 35         30         3  
2 35 6             Trafiono 4 3 P
2 35 6 15     30     Trafiono 48 5 P
2 35   15     30     Trafiono 4 4  
2 6 15       30     Trafiono 14 4 P
2 35 6   15         Trafiono 14 4 P
35 6 15             Trafiono 4 3 P
2 35   15   30       Trafiono 4 4  
35 6   15   30       Trafiono 14 4 P
2 35 6     30       Trafiono 14 4 P
2 6   15   30       Trafiono 14 4 P
35 6       30       Trafiono 4 3 P
2 35 15     30       Trafiono 4 4  
2 35 6     30       Trafiono 14 4 P
2 6       30       Trafiono 4 3 P
  15       30           2  
2 35 6   26   41     Trafiono 48 5 P
2 6   15           Trafiono 4 3 P
2         30           2  
35 6     30         Trafiono 4 3 P
15         26           2  
                    534  zł  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Liczby od dnia 18.11.2018 r godz 14:00

12 59 7 36 21 62 55 70 9 11 20 25 66 78 45 6 18 68 15

3   

12 59 7 36 21
12 7 21 62 70
12 62 70 9 11
59 7 21 9 11
12 59 7 36 21
62 55 70 9 11
70 9 11 20 25
12 59 7 20 25
36 21 62 55 70
7 36 11 20 25
12 59 21 70 9
12 59 7 11 25
36 21 62 55 20
36 62 55 9 11
7 36 21 70 25
12 59 62 55 9
59 7 21 62 70
12 36 55 20 25

 

 

12 59 7 36 21 62 55 70
12 59 7 36 20 25 66 78
70 9 11 20 25 66 78 45
21 62 55 70 9 11 20 45
7 36 9 11 25 66 78 45
12 59 7 9 11 20 25 66
59 36 21 62 55 20 78 45
12 62 55 70 9 20 78 45
36 21 62 55 70 11 25 66
12 59 7 21 70 9 11 20
36 21 62 55 25 66 78 45
12 59 7 21 62 55 70 9
59 7 36 20 25 66 78 45
12 62 55 70 11 20 25 66
12 59 7 36 21 9 11 78

 

 

12 59 7 36 21 62 55 70 9 11
12 59 7 36 21 20 25 66 78 45
12 59 7 36 21 6 18 68 15 3
62 55 70 9 11 20 25 66 78 45
62 55 70 9 11 6 18 68 15 3
20 25 66 78 45 6 18 68 15 3
12 59 7 9 11 66 78 45 15 3
12 59 62 55 70 20 25 68 15 3
12 59 70 9 11 78 45 6 18 68
7 36 21 62 55 20 25 66 6 18
36 21 55 70 9 20 25 66 15 3
7 36 21 62 11 78 45 6 18 68

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Może ja spróbuje tych liczb na najbliższym losowaniu :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuty temu, dariuszw napisał:

Powodzenia

 

Nie dziękuje, aby nie zapeszyć !:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

    Witam . Układy liczbowe od dnia 21.11.2018 r godz 21:40 . Liczby na 6 pełnych losowań 

57

5 70 78 52 36 9 46 12 17 54 73 69 44 15 8 66 72 75 25
57 5 70 78 52 36 9 46 66 72 75 25                
57 5 70 78 52 36 8 65 73 26 10 80 68 45 16 25 47 69 59 63
57 5 70 78 52 36 16 25 47 69 59 63                

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 godzin temu, dariuszw napisał:

    Witam . Układy liczbowe od dnia 21.11.2018 r godz 21:40 . Liczby na 6 pełnych losowań 

57

 5 70 78 52 36 9 46 12 17 54 73 69 44 15 8 66  72 75 25
 57 5 70 78 52 36 9 46 66 72 75 25                
57 5 70 78 52 36 8 65 73 26 10 80 68 45 16 25 47 69 59 63
57 5 70 78 52 36 16 25 47 69 59 63                 

Spróbuje na dziś na. 21.40 :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Tylko podmień liczby te które wpadły odrzuć i dodaj do nich +-1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, dariuszw napisał:

Tylko podmień liczby te które wpadły odrzuć i dodaj do nich +-1

Okej! :) Jak cos wypadnie to stawiam dobre piwko! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Na pewno tylko wybierz rozsądnie i powoli jak coś jestem pomocny podpowiem 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

 

  Liczby od dnia 22.11.2018 r godz 14:00 na 6 kolejnych losowań 

 

57 3 70 78 8 36 14 65 73 26 10 80 68 45 16 25 47 69 59 63

 

57 3 70 78 8 36 14 65 73 26
57 3 70 78 8 10 80 68 45 16
57 3 70 78 8 25 47 69 59 63
36 14 65 73 26 10 80 68 45 16
36 14 65 73 26 25 47 69 59 63
10 80 68 45 16 25 47 69 59 63
57 3 70 45 16 25 47 69 59 63
57 3 70 78 8 36 14 69 59 63
78 8 36 10 80 68 45 16 25 47
78 8 36 14 65 73 26 16 25 47
65 73 26 10 80 16 25 47 69 59
3 70 78 8 36 73 26 10 80 68
57 14 65 73 68 45 25 69 59 63
57 3 70 14 65 26 10 80 68 63
70 78 8 36 73 26 10 80 45 69
57 3 14 65 68 16 25 47 59 63
78 8 14 65 80 68 45 16 69 59
57 3 70 36 65 73 26 25 47 63
57 3 70 73 26 45 16 69 59 63
57 3 70 36 14 10 80 69 59 63
70 78 8 26 10 45 16 25 59 63
57 3 8 36 14 26 10 45 16 25
78 8 65 73 80 68 45 16 25 47
78 8 36 14 65 73 80 68 59 63
57 3 70 78 8 36 65 68 25 47
14 65 73 26 10 80 68 45 16 25
57 3 70 36 14 73 26 10 80 45
26 10 80 68 45 16 47 69 59 63
57 3 70 78 8 36 14 65 73 63
57 3 70 78 36 14 73 26 80 68
57 3 70 10 45 16 25 47 69 59
78 8 36 14 65 73 26 80 68 63
78 8 65 68 16 25 47 69 59 63
57 3 70 78 8 36 14 65 73 26
57 3 70 78 8 10 80 68 45 16
36 14 65 73 26 10 80 68 45 16
57 3 70 78 14 65 73 68 45 16
57 78 8 36 65 73 10 80 45 16
57 3 78 8 14 65 26 10 80 16
3 70 78 8 36 14 73 26 10 80

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Propozycja liczb na 6 kolejnych losowań od dnia 23.11.2018 r 

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11                
21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51
21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12                

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Wyniki z propozycji 

Liczby od dnia 22.11.2018 r godz 14:00 na 6 kolejnych losowań 

57 3 70 78 8 36 14 65 73 26 10 80 68 45 16 25 47 69 59

63  

     22.11.2018 r godz 14:00 trafiono 6 liczb oraz Plusa 

    22..11.2018 r godz 21:40 trafiono 5 liczb

    23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 4 liczby

    23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 7 liczb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Propozycja liczb na 6 kolejnych losowań od dnia 23.11.2018 r 

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11                
21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51
21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11  

             23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby

             23.11.2018 r godz 21:40 trafiono  5 liczb w systemie 3x 4/5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 6 liczb

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 5 liczb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Propozycja liczb na 6 kolejnych losowań od dnia 23.11.2018 r 

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11                
21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51
21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11  

             23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby

             23.11.2018 r godz 21:40 trafiono  5 liczb w systemie 3x 4/5 

             24.11.2018 r godz 14:00 trafiono 3 liczby 

             24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 3 liczby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 6 liczb

           24.11.2018 r godz 14:00 trafiono 5 liczb

           24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 4 liczby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 5 liczb

            24.11.2018 r godz 14:00  trafiono 3 liczby

            24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 4 liczby

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dariusz

Propozycja liczb na 6 kolejnych losowań od dnia 23.11.2018 r 

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11                
21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51
21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11  

             23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby

             23.11.2018 r godz 21:40 trafiono  5 liczb w systemie 3x 4/5 

             24.11.2018 r godz 14:00 trafiono 3 liczby 

             24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 3 liczby

             25.11.2018 r godz 14:00 trafiono 3 liczby

             25.11.2018 r godz 21:40 trafiono 5 liczb

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

21 7 44 29 78 66 2 69 37 64 8 11 53 35 15 26 45 5 16 51

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 6 liczb

           24.11.2018 r godz 14:00 trafiono 5 liczb

           24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 4 liczby

           25.11.2018 r godz 14:00 trafiono 6 liczb

           25.11.2018 r godz 14:00 trafiono 6 liczby

          25.11.2018 r godz 21:40 trafiono 8 liczb i Plusa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

21 8 34 27 77 16 25 46 59 15 51 12

            23.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby 

            23.11.2018 r godz 21:40 trafiono 5 liczb

            24.11.2018 r godz 14:00  trafiono 3 liczby

            24.11.2018 r godz 21:40 trafiono 4 liczby

           25.11.2018 r godz 14:00 trafiono 2 liczby

           25.11.2018 r godz 21:40 trafiono 4 liczby i Plusa 

          

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By Emil
   Program MultiPairs jest aplikacją autorstwa multipasko, służącą do analizy i przechowywania wyników losowań gier liczbowych. 

   Aplikacja jest rozwijana od ponad 10 lat. Obecnie promocyjnie jest DARMOWA ! 

   UWAGA: Program obecnie pozwala nie tylko na analizę Multi Multi, ale również pozostałych gier liczbowych Totalizatora Sportowego ! 

   Mam nadzieję, że program stanie się najbardziej cenioną aplikacją dla każdego gracza.
    
   UWAGA: Program umożliwia również analizę wyników gry Keno. W tym celu należy wejść w "Losowania" i zmienić grę liczbowę na "keno". Z przyczyn technicznych obecnie program operuje jedynie na ostatnich około 30 000 losowaniach tej gry. 
×
×
 • Create New...